Center for Terroranalyse

Center for Terroranalyse beskæftiger sig med analyse og vurdering af terrortruslen mod Danmark og mod danske interesser i udlandet.

CTA er et fusionscenter, der består af en mindre fast stab og ca. 15 medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Politiets Efterretningstjeneste (PET), Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen, der tilknyttes centret på rotationsbasis. Centret har direkte adgang til oplysninger fra de fire myndigheder.

CTA medvirker til at sikre hurtig og effektiv koordination samt udveksling af information mellem relevante danske myndigheder med henblik på at imødegå eventuelle trusler på et så tidligt tidspunkt som muligt. Arbejdet bidrager bl.a. til dimensioneringen af det nationale beredskab på terrorområdet.

CTA’s trusselsvurderinger og analyser er baseret på såvel klassificerede som uklassificerede oplysninger. Vurderinger og analyser udarbejdes primært til brug for PET’s operative afdelinger og myndigheder, herunder ministerier, styrelser og politikredse.