Truslen fra politisk ekstremisme

PET har opmærksomheden rettet mod politisk ekstremistiske miljøer i Danmark, hvor der kan være vilje til at anvende vold til at fremme den politiske dagsorden. PET vurderer, at der er en begrænset terrortrussel fra personer eller grupper, der færdes i eller identificerer sig med holdninger i politisk ekstremistiske miljøer.

Sådanne personer kan blive motiveret af det, de oplever som uretfærdigheder, af terrorangreb i udlandet eller af ophold i konfliktzoner. I både højre- og venstreekstremistiske miljøer i Europa er der de seneste år set eksempler på en fortsat vilje til voldsanvendelse, herunder voldelige angreb mod politiske modstandere, minoriteter og statslige institutioner.