Truslen fra militant islamisme

PET vurderer, at der er personer og grupper i udlandet og i Danmark, der har intention om og kapacitet til at udføre terrorangreb mod Danmark, og at terrortruslen derfor er alvorlig.

Disse personer og grupper har overvejende et militant islamistisk udgangspunkt. De motiveres bl.a af en opfattelse af, at islam er under angreb fra Vesten og af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik - senest udtrykt i det danske engagement i den internationale koalition mod IS.

Læs mere i Vurdering af Terrortruslen mod Danmark, februar 2017