Kontraproliferation

En række lande og netværk af per­soner forsøger løbende at udvikle og producere kemiske, biologiske, nukleare og radiologiske stoffer, der kan bruges som masseødelæggelsesvåben eller til våbenprogrammer i øvrigt.

En af de største trusler på dette område er de såkaldte dual-use produkter, som er produkter, teknologi og viden, der kan have både civil og militær anvendelse. Det kan være vanskeligt  for både myndigheder og private virksomheder at afgøre, om et sådant produkt efterspørges af en køber eller slutbruger, der ønsker at fremstille masseødelæggelsesvåben. PET forhindrer løbende udførsel af dual-use produkter til kritiske lande.

PET's aktiviteter på området fokuserer på at modvirke truslen ved bl.a at indsamle, bearbejde og analysere informationer vedrørende de lande, der mistænkes for at ville udvikle masseødelæggelsesvåben. PET har også fokus rettet mod de virksomheder og slutbrugere, der forsøger at skaffe produkter, teknologi eller viden, som kan bruges til at udvikle disse våben.

PET samarbejder tillige med en lang række nationale og internationale myndigheder for at indhente information om de fremgangsmåder, som anvendes i bestræbelsen på at indkøbe sensitive produkter, der kan bruges til at udvikle masseødelæggelsesvåben. At hindre spredning af masseødelæggelsesvåben er både en national og en international udfordring, og PET spiller en aktiv rolle for at forhindre Danmark i at bidrage til spredningen og udviklingen af masseødelæggelsesvåben.