Civil luftfart

PET rådgiver om truslen mod den civile luftfart og samarbejder med:
  • Luftfartsmyndigheder
  • Luftfartsselskaber
  • Lufthavne
  • Handlingselskaber
  • Politiet
 
Målet er at fremme sikkerheden for den civile luftfart, der traditionelt set har været - og fortsat er - et prioriteret mål for terrorisme.
 
PET rådgiver efter individuelle behov, men også løbende via møder og gennem PET’s kontaktgruppe