Dialogforum

Fælles om forebyggelse
PET er løbende i dialog med en række personer med indsigt og indflydelse i lokalmiljøer, der har været berørt af voldelig ekstremisme eller risikerer at blive det.
Dialogen hjælper PET med at målrette og udvikle sine forebyggende initiativer, og den styrker lokale kræfters vilje og evne til at tage ejerskab for vores fælles sikkerhed og gribe ind overfor for eksempel forsøg på radikalisering af unge.
 
Dialogforum
I Danmark er der på tværs af etniske og religiøse skel, samt på tværs af skellet mellem myndigheder og civilsamfund, stor vilje til at tage ansvar for vores fælles sikkerhed.
Siden 2008 har PET samlet en række ressourcepersoner i Dialogforum mod militant ekstremisme, hvor de har lejlighed til at dele deres viden og erfaring med PET og med hinanden.