EXIT-samtaler

Nogle af de personer, der færdes i ekstremistiske miljøer, tror fuldt og fast på, at voldelig aktivisme er vejen frem. Andre er knap så sikre, men de bliver hængende i miljøet af forskellige årsager.
 
PET kan vælge at gennemføre EXIT-samtaler med sådanne personer for at hjælpe dem ud af radikaliserende miljøer. Gennem EXIT-samtalerne forsøger PET at skabe forståelse for alternativer til ekstremismen og at klargøre konsekvenserne af en voldelig ekstremistisk og kriminel løbebane.
 
Når den forståelse er skabt, kan andre myndigheder eller lokale kræfter tage over og støtte op om den unge, så han eller hun forbliver ude af militante ekstremistiske miljøer. 
 
Det er PET’s erfaring, at det gennem personlig kontakt er muligt at tilskynde personer til at forlade et militant ekstremistisk miljø - hvis personen vel at mærke er motiveret.