Havne og skibe

Sikring af havne og skibe
For at forebygge kriminelle handlinger mod danske havne og skibe rådgiver og samarbejder PET med:
 
Støtte til politikredsene
Ud over den løbende rådgivning understøtter PET politikredsenes arbejde med at vurdere sårbarheden af de danske havne.
 
Internationale regelsæt
PET rådgiver på grundlag af den aktuelle trusselsvurdering samt det internationale regelsæt for sikring af skibe og havne (International Ship and Port Facility, ISPS), som er fastlagt af FN’s internationale maritime organisation (International Maritime Organisation, IMO).
 
Læs mere om maritime love og regler på: www.maritimsikring.dk
 
PET rådgiver efter individuelle behov, men også løbende via møder og gennem PET’s rådgivningsgruppe for transportsektoren.