Informationssikkerhed

Beskyt følsomme informationer
PET rådgiver offentlige myndigheder og i særlige tilfælde private virksomheder om sikker håndtering og opbevaring af klassificerede eller andre følsomme informationer.
 
Forebygge tyveri og spionage
Rådgivningen omfatter tre elementer: 
 
Formålet er at beskytte klassificerede og andre følsomme informationer mod bl.a. spionage, tyveri og sabotage.
 
Rammer og regelsæt
PET rådgiver på grundlag af den aktuelle trusselsvurdering og cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer
(sikkerhedscirkulære) nr. 10338 af 17. december 2014.PET rådgiver efter individuelle behov, men også løbende på informationsmøder og gennem PET’s rådgivningsgruppe om informationssikkerhed.

Læs også publikationerne: Informationssikkerhed, Information SecuritySpionage i Danmark og Industrispionage.