Krisestyring

Regeringens krisestyringsorganisation
PET er repræsenteret i regeringens krisestyringsorganisation, der omfatter:
  • Regeringens sikkerhedsudvalg
  • Embedsmandsudvalget for sikkerhedsspørgsmål
 
Her orienterer PET bl.a. om det aktuelle trusselsbillede og det nationale krisestyringssystem, der i øvrigt også omfatter:

Stabene træder sammen under større kriser og katastrofer i Danmark og i udlandet for at styrke koordinationen mellem de relevante myndigheder.