Kritisk national infrastruktur

Sikring af samfundets vigtige funktioner
PET rådgiver de sektorer, som leverer kritiske ydelser til samfundet.
 
Rådgivning ydes blandt andet til:
 
  • Energisektoren
  • IT- og teleområdet
  • Transportsektoren
  • Fødevaresektoren
  • Sundhedssektoren
 
I Danmark gælder et sektoransvarsprincip. Det betyder, at det altid er den enkelte sektor, der har ansvaret for at sikre et beredskab, så samfundets kritiske funktioner kan opretholdes. PET’s rådgivning kvalificerer sektorernes egne tiltag med PET’s særlige viden om trusler og sikkerhed.
 
Rådgivningen tager udgangspunkt i den seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark.