Kurser

RASK

PET udbyder et kursus om risiko, adfærd og sikkerhedskultur - kaldet RASK. Kurset har fokus på, hvordan mennesker kan være et bolværk mod trusler og hvordan man bedst sikrer, at f.eks. medarbejdere ikke underminerer sikkerhedsforanstaltningerne på en arbejdsplads. 

Hent en folder om RASK her   


Omtanke

Omtanke er et fire timers kursustilbud, der skal uddanne butikschefer og andre med sikkerhedsansvar i at tænke terrorforebyggelse ind i det daglige sikkerhedsarbejde. Kurset fokuserer på terrortruslen, risikostyring i virksomheden, forløbet af en terrorhændelse samt betydningen af fysiske sikringstiltag og en forebyggende indsats.

Hent en folder om Omtanke her

Insider

Insider udbreder organisationens opmærksomhed på trusler fra insidere. Der sættes fokus på ubevidste, såvel som bevidste trusler i dagligdagen udført af personer udefra og indenfor organisationen.

Hent en folder om Insider her

Se vores trailer om Insider og vurdér om kurset kan give værdi i jeres organisation.