Masseødelæggelsesvåben og eksportkontrol

Truslen fra masseødelæggelsesvåben
En række lande og terrorgrupper forsøger løbende at udvikle og producere kemiske, biologiske, nukleare og radiologiske stoffer, der kan bruges til masseødelæggelsesvåben.
 
Forhindre spredning af produkter og viden
PET rådgiver derfor virksomheder og forskningsinstitutioner om, hvordan de kan være med til at forhindre spredning af produkter, teknologi og viden, som kan misbruges til det formål.
 
Læs PET’s publikation: Spredning af masseødelæggelsesvåben.
 
Know-how i forkerte hænder
PET’s rådgivning bidrager til at sætte fokus på indikationer på ulovlige indkøb eller overførsel af viden, der kan sættes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.
 
PET rådgiver virksomheder og forskningsinstitutioner om de forholdsregler, de kan tage. Rådgivningen tager udgangspunkt i individuelle behov, men ydes også løbende på informationsmøder og konferencer eller i regi af PET’s rådgivningsgruppe om non-proliferation.
 
Har du mistanke om, at din virksomheds produkter misbruges til kriminelle formål, kan du kontakte PET via e-mail: nonpro@pet.dk