Partnerskabet Alliancen

PET’s mission er at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

I relation til regeringens nationale handlingsplan (2016) for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, har PET sammen med andre myndigheder og en række organisationer taget initiativ til at etablere et arbejdsforum, kaldet partnerskabet @lliancen.

Partnerskabet @lliancen er et forsøg på en bred forebyggende tilgang og brobygning mellem myndigheder, civilsamfund og efterretningstjeneste.


FORMÅL

Formålet er at udvikle, støtte og drive initiativer, der kan bidrage til at styrke børn og unges modstandsdygtighed overfor ekstremisters budskaber og brug af forskellige medieplatforme til rekruttering.

For at opnå den fælles målsætning har partnerskabet to delmål:

 • at styrke børn og unges digitale modstandsdygtighed og udfordre lukkede ekstremistiske fællesskaber og budskaber på internettet og sociale medier.
 • at styrke børn og unges muligheder for at bidrage til og deltage aktivt i det danske samfund via deltagelse i åbne og inkluderende fællesskaber, og herigennem bidrage til at svække ekstremistiske miljøers appel og tiltrækningskraft.


  PARTNERSKABSPULJEN

  PET forvalter midler fra Finansloven 2017-2020 til at støtte relevante projekter, som bidrager til partnerskabets fælles formål.

  Læs mere om hvordan du søger partnerskabspuljen her.


  ORGANISERING

  Styregruppen for partnerskabet @lliancen består af Politiets Efterretningstjeneste (PET), Nationalt Center For Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Medierådet for Børn og Unge samt Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Børns Vilkår, Skolelederforeningen og Efterskoleforeningen.

  Styregruppen fastsætter partnerskabets overordnede rammer og træffer beslutninger om støtte til projekter.

  PET driver sekretariatet for partnerskabet og står for den daglige drift, herunder screening af projektansøgninger, indstilling af projektansøgninger til bevillingsstøtte i styregruppen og administration af igangværende projekter.


  TILGANG


  Partnerskabet er baseret på en multi-interessent-tilgang, hvor partnerne sammen udvikler, identificerer og støtter initiativer - og som tager afsæt i hver enkelt ekspertise, netværk, rækkevidde, ressourcer og mandat.

  Til partnerskabet hører også en bred kreds af andre organisationer, forskere, frontpersonale, fonde og forældrenetværk mm. som deltager aktivt i at udvikle og implementere projekter, der bidrager til at opfylde partnerskabets formål.

  Det er en forudsætning for partnerskabets effekt og virke, at projekterne er forankret hos de partnere, der har ansvaret for at implementere projekterne. Det er ligeledes en forudsætning, at partnerne arbejder med og tæt på målgruppen og har en troværdighed, som gør dem i stand til at søsætte og gennemføre initiativer, der gør en positiv forskel.