Politi mod terror

Politiet er ofte blandt de første, der i forbindelse med deres daglige arbejde observerer faresignaler, tegn eller forhold, der kan pege i retning af planlægning af et terrorangreb.
 
Gennem PET’s undervisningsprogram ” Politi mod Terror” søger vi at sikre, at den viden, PET ligger inde med, kommer hele dansk politi til gode. Dermed øges muligheden for at opdage og forhindre et terrorangreb.
 
Fokus på faresignaler
Undervisningen tilbydes såvel ansatte i politikredsene samt elever på Politiskolen. Den dækker terrorisme og ekstremisme, som kan føre til enten: 
  • Brug af vold
  • Støtte til vold
  • Opfordring til vold
    Undervisningen belyser, hvad det er for faresignaler, som bør vække mistanke og indberettes til PET.