Rådgivning om fysisk sikring


PET rådgiver organisationer og personer om den fysiske sikring af bygninger, hvis disse anses for truede, sårbare eller kritiske for det danske samfund.
 
Det kan f.eks. være bygninger med tilknytning til:
Læs f.eks. PET’s publikationer: Beskyt din virksomhed og Sikker post- og pakkemodtagelse.