SSP-samarbejde

PET rådgiver kommuner, politikredsene og andre lokale kræfter om radikalisering og voldelig ekstremisme.

På den måde klædes de bedre på til at opdage, vurdere og sætte ind over for radikalisering og voldelig ekstremisme og støtte op om unge, for at de kan bryde med en kriminel aktivitet eller voldelig ekstremistisk løbebane.
 
PET’s sikkerhedsrådgivere yder også støtte og vejledning, når en lokal og forebyggende strategi skal formuleres og implementeres. Når PET’s viden kombineres med lokal viden og lokale kriminalpræventive ressourcer i indsatsen mod voldelig ekstremisme, har vi den bedste mulighed for at få fat om problemets rod.
 
PET og SSP
PET involverer samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP-samarbejdet) i den forebyggende indsats overfor voldelig ekstremisme og radikalisering. Med sit landsdækkende netværk og tværfaglige samarbejde har SSP-samarbejdet en særlig forudsætning for at identificere og handle på sociale og kriminelle problemstillinger blandt unge.
 
Læs også PET’s publikation: Unge på afveje.  
 
I alle landets politikredse er der oprettet tværfaglige enheder med særlige kompetencer indenfor tidlig og helhedsorienteret forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme. Hvis du er bekymret for, at et ungt menneske mistrives som følge af stigende radikalisering, kan du kontakte dit lokale politi.

SSP-samarbejde

Unge på afveje