Spionage

Spionage
Danmark er i dag et informationssamfund, hvor vi i høj grad udvikler, cirkulerer og distribuerer viden. Både myndigheder og virksomheder håndterer mange typer af følsomme informationer.
 
Følsomme informationer
Informationssikkerhed handler om at afgøre, hvilken information der er kritisk og følsom, og herefter at beskytte den. Det kan f.eks. dreje sig om strategiske forhandlings- og forretningsoplæg, forskningsresultater og andre følsomme informationer.
 
PET rådgiver om forebyggende forholdsregler mod fysisk og elektronisk spionage og om retningslinjer og procedurer for håndtering af kritiske informationer og it-systemer.
 
Både offentlige myndigheder og private virksomheder kan finde vejledning til, hvordan risikoen for spionage kan minimeres, i publikationerne: Spionage i Danmark og Industrispionage.