Juridisk Afdeling varetager bl.a. legalitetssikringen og legalitetskontrollen i forhold til alle dele af PET’s virksomhed, herunder PET’s anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb og PET’s behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer.

Afdelingen understøtter i den forbindelse også Tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrol-virksomhed. Desuden udarbejder afdelingen interne retningslinjer for PET’s virksomhed og behandler en række forvaltningsretlige sager, herunder sager om aktindsigt og sikkerheds-godkendelse.

Afdelingen koordinerer og udarbejder også bidrag til PET’s besvarelse af folketingsspørgsmål og bistår sammen med PET’s øvrige afdelinger andre myndigheder ved forberedelsen af ny lovgivning mv., der har betydning for PET’s virksomhed.