Job i PET

Fra ansøgning til ansættelse

Før du søger
At arbejde i en sikkerheds- og efterretningstjeneste er noget særligt. En ansættelse i PET vil for din omgangskreds og andre sandsynligvis forekomme interessant. Derfor skal du være bevidst om visse restriktioner i forhold til, hvad du kan fortælle om dit arbejde i en sikkerheds- og efterretningstjeneste. Vi anbefaler derfor, at du selv, inden du søger, udviser diskretion i forhold til, at du har søgt et job i PET og dermed undlader at oplyse det til andre end et fåtal af dine nærmeste. Det gælder både i relation til familie, venner, omgangskreds i det hele taget, samt på sociale medier.

Sikkerhedsgodkendelse
Det er en forudsætning for at arbejde i PET, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde en sådan under hele din ansættelse. Som led i ansøgningsprocessen skal din eventuelle ægtefælle/kæreste/samlever/sambo/anden nærtstående også underskrive en samtykkeerklæring, som gør det muligt at undersøge forhold i forbindelse med din sikkerhedsgodkendelse.

Tavshedspligt
Hvis du ansættes i PET, skal du underskrive en tavshedserklæring, og du bliver dermed underlagt tavshedspligt.


Ledige stillinger:

PET søger kategoristyrere og indkøbskonsulenter til stærkt indkøbshold
(Ansøgningsfrist: 23. februar 2021)

Teamkoordinatorer for IT Infrastruktur i Politiets Efterretningstjeneste (genopslag)
(Ansøgningsfrist: 24. februar 2021)

Efterretningsanalytikere til KTO
(Ansøgningsfrist: 25. februar 2021)

Administrative medarbejdere med stærke faglige og sproglige kompetencer til PET
(Ansøgningsfrist: 26. februar 2021)

Studentermedhjælpere i Politiets Efterretningstjeneste
(Ansøgningsfrist: 1. marts 2021)

Analytikere til arbejdet med udenlandske direkte investeringer (FDI) i Danmark
(Ansøgningsfrist: 9. marts 2021)