Anvendelse af kilder i PET

07.10.2012

Chefen for PET, Jakob Scharf, udtaler:

”Det følger af de retningslinjer, som er fastlagt for PET, at efterretningstjenesten som led i det operative arbejde bl.a. kan gøre brug af kilder, herunder meddelere og i visse tilfælde civile agenter.

Anvendelsen af kilder er helt afgørende for PET’s muligheder for at kunne identificere og imødegå konkrete trusler mod den nationale sikkerhed og mod danske interesser i udlandet, og anvendelsen af kilder sker i de konkrete tilfælde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som regulerer PET’s virksomhed.

Af hensyn til PET’s operative arbejde hverken kan eller vil PET offentligt bekræfte, hvorvidt konkrete personer har været anvendt som kilder af PET, ligesom PET er afskåret fra offentligt at videregive oplysninger om konkrete kildeoperationer.

Dette indebærer ligeledes, at PET i almindelighed heller ikke offentligt afkræfter urigtige oplysninger om konkrete kilder og kildeoperationer.

Det bemærkes imidlertid, at PET hverken deltager eller på anden vis yder bistand i operationer, der har til formål at dræbe civile. PET har således heller ikke bidraget i forbindelse med den militæroperation, der førte til drabet på al-Awlaki i Yemen”

08.10.2012

Supplerende udtalelse fra chefen for PET, Jakob Scharf, vedrørende PET’s fokus i forhold til al-Awlaki:

"Normalt udtaler vi os jo ikke om målene for vores operative arbejde. Det kommer dog næppe bag på nogen, at PET som andre vestlige efterretningstjenester har haft fokus på al-Awlaki, og at PET's operative indsats i forhold til al-Awlaki har været rettet mod at afdække konkrete terrortrusler mod Danmark eller danske interesser i udlandet, herunder eventuel kontakt mellem al-Awlaki og terrorrelaterede personer, grupper eller netværk i Danmark.

PET's operative indsats i udlandet gennemføres i tæt samarbejde med relevante udenlandske myndigheder, når det er nødvendigt, f.eks. for at beskytte PET's kilder. PET er imidlertid meget opmærksom på, at efterretningstjenesten ikke som led i dette samarbejde videregiver oplysninger eller foretager skridt, der i sig selv vil kunne muliggøre en operation med det sigte at dræbe en civil person."