PET offentliggør national trusselsvurdering samt vurdering af terrortruslen mod Danmark

31.01.2012

PET har i dag offentliggjort en opdateret vurdering af terrortruslen mod Danmark (VTD). Udover den opdaterede vurdering af terrortruslen mod Danmark har PET for første gang ligeledes offentliggjort en national trusselsvurdering.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark

Der er primært tale om en opdatering, som nuancerer og præciserer vurderingen af trusselsbilledet i lyset af bl.a. Osama bin Ladens død og terrorhandlingerne i Norge den 22. juli 2011.

Det er vurderingen, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark, som blandt militante islamister anses for et prioriteret terrormål, og at der er en specifik terrortrussel mod personer og lokaliteter med tilknytning til tegningesagen. Men det skal samtidig understreges, at risikoen for at blive ramt af et terrorangreb i Danmark eller i udlandet fortsat er meget begrænset, hvis man ser bort fra enkelte udenlandske konfliktzoner.

Tendensen til planlægning og udførelse af simple enkeltmandsangreb (soloterrorisme) vurderes som stigende. Viljen og kapaciteten til at gennemføre soloterror er til stede blandt personer bosiddende i Danmark, men også personer uden særlig tilknytning til Danmark vil kunne blive inspireret til at rejse til Danmark med henblik på soloterrorisme her i landet.

Terrortruslen mod Danmark er kompleks, og det vurderes, at der er enkeltpersoner og mindre grupperinger med tilknytning til politisk ekstremistiske miljøer, der ligeledes har kapacitet og vilje til at gennemføre terrorhandlinger i Danmark.

I lyset af trusselsbilledet har PET anmodet landets politikredse om også i 2012 at opretholde en skærpet politimæssig opmærksomhed i forhold til terrortruslen.

National Trusselsvurdering

”Baggrunden for den nye nationale trusselsvurdering er, at Danmark står over for et stadig mere dynamisk, fragmenteret og komplekst trusselsbillede, når det gælder spørgsmål af betydning for den nationale sikkerhed”, siger chefen for PET, Jakob Scharf.

”Hensigten med en samlet trusselsvurdering er at give et overblik over de mest centrale trusler mod den nationale sikkerhed og derved bidrage til det samlede samfundsmæssige beredskab med henblik på at forebygge og imødegå disse trusler”, siger Jakob Scharf.

Udover terrortruslen indeholder den nationale trusselsvurdering en beskrivelse af trusselsbilledet for så vidt angår ekstremisme, alvorlig organiseret kriminalitet, spionage og spredning af masseødelæggelsesvåben.

National trusselsvurdering og Vurdering af terrortruslen 

Kontakt kommunikationsrådgiver Lotte Holmstrup på telefon 45 15 90 05.