Pressemeddelelse om hadforbrydelser 2011

10.01.2013

P R E S S E M E D D E L E L S E

PET offentliggør i dag rapporten om kriminelle forhold i 2011 med mulig ekstremistisk baggrund. Rapporten bygger på oplysninger om anmeldelser og hændelser i politiets registre og omfatter alle kriminelle forhold, der må anses for at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske spørgsmål eller spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

Den nye rapport viser en stigning på 50 forhold fra 2010 til 2011, hvilket svarer til en stigning på 15 %.

Der er især sket en stigning i antallet af politisk og religiøst motiverede forhold.

Stigningen i de politisk motiverede forhold skal dog bl.a. ses i lyset af, at der var folketingsvalg i 2011, og at der i forbindelse med folketingsvalg typisk kan konstateres en stigning i antallet af sager vedrørende bl.a. politisk motiveret hærværk mod valgplakater mv.

Til gengæld er der sket et fald i antallet af forhold, der er motiveret af en ekstremistisk opfattelse af seksuel orientering.

Antallet af hadforbrydelser begået under anvendelse af vold er også faldet. Til gengæld er antallet af graffiti- og hærværksforhold steget.

"Vi ved, at langt fra alle forhold på dette område kommer til politiets kendskab. Men vi har fra 2009 til 2011 set en stigning på ca. 25 % i antallet af hadforbrydelser. Dette er formentlig ikke blot udtryk for en øget offentlig opmærksomhed og tilbøjelighed til at anmelde hadforbrydelser til politiet, men også en indikation på, at hadforbrydelser udgør et stigende problem i det danske samfund.  På denne baggrund har PET i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet iværksat projektet ”Ekstremt lokalt”, der tager sigte på at forebygge netop hadforbrydelser. Projektet blev iværksat i 2012, og effekten af dette arbejde håber vi at kunne se på lidt længere sigt”, siger chefen for PET, Jakob Scharf.

Læs RACI 2011-rapporten her