Vurdering af terrortruslen mod Danmark

12.12.2014

Center for Terroranalyse, CTA, har udarbejdet en ny af vurdering af terrortruslen mod Danmark

Chef for PET, Jens Madsen, udtaler:

”CTA’s analyse viser, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Truslen kommer først og fremmest fra militante islamister, som påvirkes af konflikten i Syrien og i Irak, og af den omfattende propaganda, der udbredes af militant islamistiske grupper, og som opfordrer til angreb mod vestlige mål. Det er en helt central opgave for PET at forhindre, at personer og grupper med vilje og evne gennemfører et terrorangreb i Danmark.”

CTA vurderer, at den aktuelle, militant islamistiske propaganda kan påvirke personer til at gennemføre angreb mod symbolmål, herunder soldater, politi og andre sikkerhedsmyndigheder, samt mod ubeskyttede civile mål. Det vurderes, at militante islamister fortsat vil have interesse i at ramme personer og institutioner, der opfattes som krænkere af islam.

Der eksisterer i Danmark personer og grupper med kapacitet til at gennemføre terrorangreb med lettilgængelige våben eller angreb med andre forhåndenværende midler. Sådanne angreb kan gennemføres spontant eller med kort planlægning. CTA vurderer, at det stigende antal hjemvendte fra Syrien og Irak med kamperfaring øger truslen om gennemførelse af simple angreb med større effekt.

Militant islamistisk propaganda opfordrer til at begå terrorangreb på egen hånd. Personer, der handler alene, er en særlig udfordring, da der vil være få indikationer på, at et angreb er på vej.

CTA vurderer nu, at mindst 110  personer er udrejst fra Danmark til Syrien eller Irak for at kæmpe. 16 formodes dræbt.

Chef for CTA, Søren Jensen, udtaler:

”Vi ser stadig, at personer fra Danmark vælger at tilslutte sig militant islamistiske grupper i Syrien og Irak. Hovedparten af dem, der nu rejser ud, tilslutter sig terrorgruppen ISIL. Det øger risikoen for, at de er blevet stærkt radikaliseret og mere voldsparate, hvis de vender hjem. Terrortruslen kommer også fra personer, der ikke rejser ud.”

CTA vurderer, at de seneste opfordringer til angreb mod lande, der deltager i den internationale koalition, kan skærpe terrortruslen mod danske interesser i lande, hvor militante islamister anser vestlige interesser som attraktive terrormål.

Læs vurderingen af terrortruslen her