Årlig redegørelse for PET, 2014

25.09.2015

PET offentliggør hermed sin redegørelse for 2014. Det er første gang, at der er udformet en årlig redegørelse med hjemmel i lov om PET, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

Det fremgår af § 2 i lov om PET, at tjenesten årligt skal afgive en redegørelse om sin virksomhed til justitsministeren, og at redegørelsen skal offentliggøres. Inden offentliggørelsen skal redegørelsen forelægges Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne (Kontroludvalget).

Den årlige redegørelse indeholder en overordnet gennemgang af PET´s aktiviteter i årets løb og af tjenestens økonomiske og administrative forhold.

Her kan du læse ’Årlig redegørelse for PET, 2014’.