Pressemeddelelse efter attentat

17.02.2015

 

PET kan oplyse følgende:

Der har efter angrebene i København 14.-15. februar 2015 været rejst spørgsmål om PET’s forudgående kendskab til den nu afdøde 22-årige formodede gerningsmand.

Kriminalforsorgen har etableret en særlig indberetningsordning med Politiets Efterretningstjeneste. Ordningen indebærer, at Kriminalforsorgen indberetter oplysninger om indsatte, som er i risiko for radikalisering, til PET med henblik på, at efterretningstjenesten sammen med andre relevante myndigheder, herunder Kriminalforsorgen selv, kan iværksætte relevante forebyggende tiltag.

Indenfor denne ramme har PET under den nu afdøde 22-årige formodede gerningsmands varetægtsfængsling  i september 2014 modtaget en indberetning fra Kriminalforsorgen.

Når PET modtager sådanne indberetninger, bliver der foretaget en konkret vurdering af oplysningernes karakter og indhold med henblik på at overveje, hvordan oplysningerne videre håndteres i PET samt karakteren af en eventuel opfølgning.
PET havde på baggrund af indberetningen fra Kriminalforsorgen ikke grund til at tro, at den nu afdøde 22-årige formodede gerningsmand planlagde angreb, ligesom PET i øvrigt forud for angrebene ikke havde efterretninger om, at den pågældende planlagde angreb.