PET har indhentet fogedforbud mod bogen ”Syv år for PET”

07.10.2016

PET har ved Københavns Byret opnået forbud mod, at bogen ”Syv år for PET”, som er skrevet af journalist Morten Skjoldager på baggrund af bl.a. interviews med tidligere chef for PET Jakob Scharf, udgives.

Det skyldes, at beskrivelsen af bogens indhold bl.a. på People’s Press’ hjemmeside giver det indtryk, at bogen kan indeholde fortrolige oplysninger, hvis offentliggørelse kan bringe personer i fare og skade PET’s muligheder for at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13, herunder terrorisme. Det fremgår bl.a. af beskrivelsen, at Jakob Scharf ”blotlægger PET-operationerne, de kendte og de ukendte, og han portrætterer tjenestens dedikerede agenter og kunsten at hverve en meddeler”.

PET har forgæves udbedt sig manuskriptet til bogen, så PET kan undersøge, om det rent faktisk indeholder sådanne fortrolige oplysninger. Er dette ikke tilfældet, har PET intet ønske om at forhindre bogens udgivelse. Forlaget har imidlertid ikke ønsket at give PET adgang til manuskriptet.