Udmelding om bogen ”Syv år for PET”

08.10.2016
PET har ved Københavns Byret opnået forbud mod, at bogen ”Syv år for PET” sælges eller offentliggøres. Fogedforbuddet er rettet mod  en række boghandlere og medier.
 
Finn Borch Andersen, chef for PET, udtaler:

- PET har intet ønske om at forhindre udgivelsen af Morten Skjoldagers bog, hvis den ikke indeholder fortrolige oplysninger, som vil kunne bringe personer i fare eller skade PET’s arbejde. Når vi har anmodet om at få fogedforbud mod, at bogen sælges eller offentliggøres, så skyldes det, at man på omtalen af bogen får det indtryk, at den indeholder sådanne fortrolige oplysninger.

Det er kun PET, der konkret kan vurdere om oplysninger fra PET kan bringe personer i fare eller skade PET’S muligheder for at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser, såsom terrorisme. PET har tidligere anmodet om at få bogen til gennemsyn før udgivelsen, men har først fredag aften fået bogen i hænde.

Af sikkerhedsmæssige hensyn har vi derfor set os nødsaget til at kræve fogedforbud mod bogen samt offentliggørelse af dele af bogen. PET gennemgår nu bogen grundigt for at undersøge, om den rent faktisk indeholder oplysninger, som kan bringe operationer eller enkeltpersoner i fare. Er dette ikke tilfældet, har PET naturligvis intet ønske om at forhindre bogens udgivelse, siger Finn Borch Andersen.