Om bogen "Syv år for PET"

09.10.2016

PET kan konstatere, ‎at Politiken søndag nat har valgt at offentliggøre
hele bogen 'Syv år for PET'. Det er dermed ikke længere praktisk muligt at opretholde et fogedforbud.

PET har intet ønske haft om at forhindre udgivelsen af bogen. PET har haft det mål at sikre, at bogen ikke indeholdt fortrolige oplysninger, som kunne skade PET's operationer, forholdet til samarbejdspartnere eller bringe PET's medarbejdere eller andre personer i fare.

PET vil nu vurdere, om der i forbindelse med bogudgivelsen foreligger brud på tavshedspligten.