PET ophæver forbud mod bogen "Syv år for PET"

11.10.2016

PET har i dag anmodet Københavns Byret om at ophæve forbuddene og beslaglæggelsen angående bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid” med virkning fra den 9. oktober 2016 kl. 03.12. Anmodningen gælder både forbuddet i kendelsen af 6. oktober vedrørende ArtPeople A/S (People’s Press) og journalist Morten Skjoldager, forbuddet og beslaglæggelsen i kendelsen af 7. oktober vedrørende Radio24syv og en række boghandlere og forbuddet og beslaglæggelsen i kendelsen af 8. oktober vedrørende JP/Politikens Hus A/S.

Anmodningen skyldes, at JP/Politikens Hus A/S i strid med forbuddet i rettens kendelse af 8. oktober valgte at optrykke hele bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid” i et særtillæg til dagbladet Politiken, der udkom om natten den 9. oktober, hvorefter PET samme nat kl. 03:12 via Ritzau afgav en udtalelse om, at det på grund af Politikens offentliggørelse af bogen ikke længere var praktisk muligt at opretholde et fogedforbud.