Nu er det muligt at søge projektstøtte via @lliancen

Tirsdag den 24. april 2018 lancerede PET @lliancen. Nu åbner @lliancen op for at der kan søges støtte til relevante projekter, som bidrager til partnerskabets fælles formål.
 
Partnerskabets formål er at udvikle, støtte og drive initiativer og projekter, der kan bidrage til at styrke børn og unges modstandsdygtighed overfor radikalisering. Til den forebyggende indsats har PET modtaget midler fra Finansloven 2017-2020, bl.a. for at støtte og styrke civilsamfundets stemmer i mod ekstremistiske gruppers og miljøers kampagner, propaganda og tiltrækningskraft. @lliancen arbejder bevidst med at nå målgruppen – børn og unge – gennem støtte af projekter og initiativer, som er målrettet familier, uddannelsessektoren, fritidssfæren samt digitale medier.

Ansøgerkredsen er civilsamfundsorganisationer. Disse kan enten søge midler fra @lliancen alene eller indgå i et partnerskab med andre relevante aktører, herunder foreninger, virksomheder, forskere, medier, myndigheder, uddannelses - eller forskningsinstitutioner mv.

Ansøgningsfristen er den 11. juni 2018 og tilskud forventes at komme til udbetaling august 2018.

Læs mere om muligheden for at søge støtte fra @lliancen her.

Parterne bag @lliancen er udover PET: Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK), Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), Trygfonden og Fonden Roskilde Festival, Nordisk Ministerråd.