Terrorsikkerhed ved større arrangementer

13.06.2019
Har du ansvaret for et større arrangement, så har PET udarbejdet en vejledning i, hvordan din organisation får tænkt helhedsorienterede sikkerhedsløsninger ind i arrangementet, så det svarer til trusselsniveaet. 

Arrangører af større arrangementer har ansvaret for, at deres arrangementer bliver gennemført på en forsvarlig måde. Dette sker i dialog med en række aktører, heriblandt de relevante politikredse. Arrangementerne kan være alt fra sportsarrangementer til debatarrangementer eller festivaler, og det er vigtigt, at disse planlægges i dialog med myndighederne, og at man forholder sig til terrortruslen.

PET har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at bidrage til, at samfundet rustes til at imødegå terrortruslen. Med denne vejledning ønsker PET at inspirere til en risikobaseret stillingtagen til og håndtering af terrortruslen mod større arrangementer.

Vejledningen præsenterer metoder til at arbejde strategisk med terrorsikkerhedstiltag, hvor der bl.a. gives rådgivning om scenarier, målsætninger for hvordan man kan håndtere en eventuel gerningsmand, og hvordan der kan skabes en god sikkerhedskultur.

Denne vejledning er den første af flere vejledninger om terrorsikkerhed og terrorsikring, som PET vil offentliggøre i den kommende tid.

Vejledningen kan tilgås her.