Nu er det muligt at søge projektstøtte via @lliancen

Projektstøtte via partnerskabet @lliancen
Frist: Torsdag 30. januar 2020. Kl. 12

PET lancerede partnerskabet @lliancen i foråret 2018, og første ansøgningsrunde til partnerskabspuljen blev offentliggjort kort efter. Nu er det igen muligt at søge støtte til projekter, som bidrager til at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Partnerskabet @lliancens formål er at identificere, udvikle og drive initiativer, der forebygger radikalisering ved at styrke borgeres herunder ikke mindst børn og unges modstandsdygtighed over for voldelige ekstremistiske budskaber og fællesskaber samt at bidrage til viden om internettets rolle i forhold til radikalisering og rekruttering. 

PET har modtaget midler fra Finansloven 2017-2020 samt filantropiske fonde, bl.a. til at støtte og styrke organisationers og civilsamfundets mulighed for at modgå og skabe alternativer til ekstremistiske gruppers og miljøers kampagner, propaganda og tiltrækningskraft. Partnerskabet @lliancen støtter initiativer, som er målrettet familier, uddannelsessektoren, fritidssfæren og interessefællesskaber samt digitale medier.

Organisationer kan enten søge midler fra partnerskabet @lliancen alene eller (gerne) indgå i et samarbejde med andre relevante aktører, herunder foreninger, virksomheder, forskere, medier, myndigheder, uddannelses- eller forskningsinstitutioner mv. 

Ansøgningsfristen er torsdag den 30. januar 2020 kl. 12.00. Hvis ansøgningen kan imødekommes, forventes støtten at komme til udbetaling i april 2020. Alle ansøgere får svar inden 1. marts 2020. 

Læs mere om muligheden for at søge støtte fra partnerskabet @lliancen.

Parterne bag @lliancen er udover PET: Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK), Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), Trygfonden og Fonden Roskilde Festival, Nordisk Ministerråd.