Evaluering af PET’s Outreach-indsats

26.11.2019

Som en del af evalueringen af otte initiativer, der blev igangsat under satspuljeaftalen ift. forebyggelse af ekstremisme, er PET’s Outreach-indsats blevet evalueret af Oxford Research.

PET Outreach er en indsats målrettet civilsamfundsaktører med indflydelse i lokalområder berørt af radikalisering. Indsatsens mål er at skabe viden om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt gennem netværk, kapacitetsopbygning og brobygning at opbygge motivation og kapacitet blandt relevante civilsamfundsaktører.

Evalueringsrapporten (eksternt link) viser, at PET’s Outreach-indsats er blevet implementeret som forventet, samt at de opstillede målsætninger er nået.

Afdelingschef Henrik Bjelke Hansen udtaler:
”Vi ser evalueringen som et udtryk for, at vores tilgang virker. Gennem undervisning, rådgivning og dialog bidrager PET til at skabe stærke lokalsamfund, hvor både myndigheder og civilsamfund har vilje og evne til at gribe ind med forebyggende initiativer mod voldelig ekstremisme og radikalisering, og det er Outreach-indsatsen er godt eksempel på. PET og myndighederne kan ikke løse opgaven med forebyggelse af voldelig ekstremisme og radikalisering alene. Civilsamfundet kan noget, vi ikke kan og har en anden position i forhold til lokalsamfundets evne til at skabe positiv sammenhængs- og modstandskraft, og det er vi meget bevidste om. Med denne positive evaluering bliver vi bekræftet i, at vi gør det rigtige – og at vi skal fortsætte denne tilgang og indsats.”