Nu er det igen muligt at søge projektstøtte via partnerskabet @lliancen

13.05.2019

PET lancerede @lliancen i foråret 2018, og første ansøgningsrunde til partnerskabspuljen blev offentliggjort kort efter. Nu åbner partnerskabet @lliancen igen op for, at civilsamfundsorganisationer alene eller i samarbejde med relevante aktører kan søge støtte til projekter, som bidrager til at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Partnerskabet @lliancens formål er at identificere, udvikle og drive initiativer, der forebygger radikalisering ved at styrke borgeres herunder ikke mindst børn og unges modstandsdygtighed over for voldelige ekstremistiske budskaber og fællesskaber samt at bidrage til viden om internettets rolle i forhold til radikalisering og rekruttering. 

PET har modtaget midler fra Finansloven 2017-2020 samt fra filantropiske fonde bl.a. til at støtte og styrke civilsamfundets mulighed for modgå og skabe alternativer til ekstremistiske gruppers og miljøers kampagner, propaganda og tiltrækningskraft. @lliancen støtter initiativer, som er målrettet familier, uddannelsessektoren, fritidssfæren og interessefællesskaber samt digitale medier.

Ansøgerkredsen er civilsamfundsorganisationer. Disse kan enten søge midler fra partnerskabet @lliancen alene eller (gerne) indgå i et samarbejde med andre relevante aktører, herunder foreninger, virksomheder, forskere, medier, myndigheder, uddannelses- eller forskningsinstitutioner mv.

Ansøgningsfristen er fredag d. 7. juni 2019 kl. 12.00, og hvis ansøgningen kan imødekommes, forventes støtten at komme til udbetaling i august 2019. Det tilstræbes, at alle ansøgere får svar inden 1. juli 2019.

Læs mere om muligheden for at søge støtte fra partnerskabet @lliancen her .

Styregruppen for partnerskabet @lliancen består af Politiets Efterretningstjeneste (PET), Nationalt Center For Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Medierådet for Børn og Unge samt Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Børns Vilkår, Skolelederforeningen og Efterskoleforeningen.