Offentliggørelse af PET’s årlige redegørelse for 2018

08.11.2019

I årsredegørelsen beskrives nogle af PET’s væsentligste indsatsområder og overordnede arbejde i 2018.

To kerneopgaver har således præget PET’s arbejde i 2018; imødegåelsen af den alvorlige terrortrussel mod Danmark og håndteringen af en række statslige aktører. 

PET’s kontraterrorindsats førte i 2018 bl.a. til retsforfølgelse af og idømmelse af fængselsstraffe til et betydeligt antal personer, herunder udvisning af Danmark og fratagelse af dansk statsborgerskab i en række sager.

Derudover var 2018 præget af en stigende trussel fra spionage- og påvirkningsvirksomhed fra statslige aktører. Dette blev tydeligt i forbindelse med efterforskningen af sagen, hvor PET vurderede, at en iransk efterretningstjeneste planlagde et attentat på dansk jord. Det var en sag, der berørte mange borgeres hverdag den pågældende dag i september 2018, hvor Danmark blev lukket ned, og som medførte betydelig medieopmærksomhed.

Man kan i den årlige redegørelse herudover læse mere om rammen for PET’s arbejde og opgaver, implementeringen af PET’s strategi, vurderingen af truslen mod Danmark samt om PET’s opfølgning på Tilsynets med Efterretningstjenesternes årsredegørelse og Tibetkommissionens beretning.

Se årlig redegørelse 2018