Nye sigtelser: Ledende ASMLA-medlemmer sigtes for finansiering og støtte af terror

Midt- og Vestsjællands Politi har i tæt samarbejde med PET efterforsket sagen mod de tre ledende medlemmer af ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz). På baggrund af nye fund i efterforskningen rejser myndighederne nu terrorsigtelser mod de tre personer for at have finansieret og fremmet terror i Iran, herunder i samarbejde med en saudiarabisk efterretningstjeneste. De tre ASMLA-medlemmer er i forvejen sigtet for billigelse af terror og spionage på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste.

De tre ledende medlemmer af ASMLA, som har været varetægtsfængslet siden februar 2020, bliver nu af anklagemyndigheden sigtet for overtrædelse af straffelovens § 114 b og § 114 e om finansiering og for at have fremmet terror mv. Sigtelserne omhandler forhold begået i perioden fra 2012 til 2018. Samtidig udvides sigtelsen til også at omfatte spionage mod militære anliggender efter straffelovens § 108, stk. 2. Strafferammen for de omtalte bestemmelser er mellem 6 og 12 års fængsel. 

Fg. politidirektør Lene Sørensen, Midt- og Vestsjællands Politi, udtaler:  

”Siden februar har vi i samarbejde med PET gennemført en omfattende efterforskning i sagen. Der er udført et stort og grundigt arbejde, og det er baggrunden for, at vi nu rejser nye sigtelser mod de tre ledende ASMLA-medlemmer. Det siger sig selv, at der med de nye sigtelser samlet set er tale om en meget alvorlig sag, og vi forventer, at der bliver tale om en længerevarende efterforskning, hvor flere forskellige spor skal forfølges yderligere.”

Sagen har baggrund i en efterforskning, som PET indledte i november 2018, mod de tre ledende medlemmer af ASMLA, og skal derudover ses i sammenhæng med den straffesag, som i øjeblikket verserer ved Retten i Roskilde, hvor en norsk statsborger af iransk oprindelse er tiltalt for at have hjulpet en iransk efterretningstjeneste med at planlægge drab i Danmark på et af de tre ASMLA-medlemmer.

Chef for PET, Finn Borch Andersen udtaler:

”Det er helt uacceptabelt, at fremmede lande og deres efterretningstjenester tager deres indbyrdes konflikter til Danmark, og at Danmark bliver brugt som udgangspunkt for finansiering og støtte af terror. Med de straffesager, der verserer nu, viser vi, at det har konsekvenser at udføre den slags handlinger i Danmark.”

Anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi vil på et retsmøde torsdag den 11. juni 2020 anmode om, at fængslingsgrundlaget vedrørende de tre ledende ASMLA-medlemmer udvides til også at omfatte de nye sigtelser. 

Anklagemyndigheden vil af hensyn til efterforskningen anmode om lukkede døre under retsmødet. Der kan derfor heller ikke oplyses yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.
 

English version:

New charges in Denmark: Leading ASMLA members charged with financing and supporting terrorism

The Central and West Zealand Police have investigated the case against the three leading members of ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) in close cooperation with the Danish Security and Intelligence Service (PET). Following new findings in the investigation, the three individuals will now be charged with having financed and promoted terrorism in Iran, including in cooperation with a Saudi intelligence service. The three ASMLA members are already facing charges of condoning terrorism and conducting espionage on behalf of a Saudi intelligence service.

The three leading members of ASMLA, who have been in remand custody since February 2020, will now be charged with having violated Section 114b and 114e of the Danish Criminal Code concerning financing and promotion of terrorism. The alleged offences were committed between 2012 and 2018. At the same time, the charges will be expanded to include violation of Section 108(2) of the Danish Criminal Code concerning espionage in relation to military affairs. The offences carry a maximum penalty of 12 years’ imprisonment. 

Acting Commissioner of the Central and West Zealand Police, Lene Sørensen, states that:  

“Since February, we have conducted a very comprehensive investigation in cooperation with PET. It is a great and very dedicated effort which has now made it possible to bring these new charges against the three leading members of ASMLA. Needless to say, the entire case is very serious, and we expect a lengthy investigation with several different leads to pursue.”

The case relates to an investigation launched by PET in November 2018 against the three leading members of ASMLA and links to an ongoing criminal case at the Court of Roskilde in which a Norwegian citizen of Iranian descent is charged with assisting an Iranian intelligence service in a plot to assassinate one of the three ASMLA members in Denmark.

Director General of PET, Finn Borch Andersen, states that:

”It is completely unacceptable that foreign states and their intelligence services bring internal conflicts to Denmark and that Denmark becomes a base for terrorist financing and support. With the criminal cases now ongoing, we are making it clear that it has consequence to commit such acts in Denmark.”

At a court hearing scheduled for Thursday 11 June 2020, the Prosecution Service of the Central and West Zealand Police will request that the grounds for imprisonment of the three leading ASMLA members be extended to include the new charges. 

In order not to compromise the investigation, the Prosecution Service will request that the court hearing be held in camera. No further information about the case will therefore be released at the moment.