Ledende ASMLA- medlemmer anholdt for spionage i Danmark på vegne af Saudi-Arabien

03.02.2020

PET indledte i november 2018 en efterforskning af, om tre ledende medlemmer af ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) offentligt havde billiget terror eller begået andre strafbare handlinger. Den efterforskning har nu ført til, at de tre ledende medlemmer er blevet anholdt og sigtet for spionage i Danmark på vegne af en saudi-arabisk efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i forbindelse med efterforskningen mod ASMLA-medlemmerne fået kendskab til, at de i perioden fra 2012 til 2018 har spioneret i Danmark på vegne af en saudi-arabisk efterretningstjeneste. De har bl.a. indsamlet oplysninger om enkeltpersoner og virksomheder i Danmark og i udlandet og videregivet disse oplysninger til en saudi-arabisk efterretningstjeneste.

”Det er i sagens natur en meget alvorlig sag. Vi hverken kan eller vil acceptere, at fremmede stater tager deres indbyrdes stridigheder med til landet,” siger chef for PET, Finn Borch Andersen.

Siden efteråret 2018 har politiet efterforsket, om de tre ASMLA-medlemmer har overtrådt straffelovens § 136, stk. 2, om billigelse af terror ved at have udtalt sig positivt om et terrorangreb i Iran i september 2018. I den forbindelse har Midt- og Vestsjællands Politi og PET gennemført ransagninger hos de tre ASMLA-medlemmer og har fået kendskab til, at de tre ASMLA-medlemmer har været involveret i spionageaktiviteter i Danmark på vegne af Saudi-Arabien.

De anholdte fremstilles i morgen i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling for overtrædelse af straffelovens § 108, stk. 1. Anklagemyndigheden vil i den forbindelse anmode om lukkede døre. PET har derfor ikke yderligere kommentarer til sagen.

English version:

Leading ASMLA members arrested in Denmark for espionage on behalf of Saudi Arabia

In November 2018, the Danish Security and Intelligence Service (PET) launched an investigation to determine whether three leading members of ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) had publicly condoned acts of terrorism or committed other criminal offences. As a result of this investigation, the three leading members have now been arrested and charged with espionage in Denmark on behalf of a Saudi intelligence service.

PET’s investigation has revealed that the three ASMLA members have carried out espionage activities on behalf of a Saudi intelligence service from 2012 to 2018. Among other things, they have collected infor-mation about individuals in Denmark and abroad and passed on this information to a Saudi intelligence service.

“Obviously, this is a very serious case. We cannot and will not accept that foreign states bring their mutual conflicts to this country,” says Director General Finn Borch Andersen, PET.

Since the autumn of 2018, the police has been investigating whether the three ASMLA members have vio-lated Section 136, Subsection 2, of the Danish Criminal Code by condoning acts of terrorism through positive statements about a terrorist attack in Iran in September 2018. In this connection, the residences of the three ASMLA members were searched by the police and PET, and it was uncovered that they have been involved in espionage activities in Denmark on behalf of Saudi Arabia.

Tomorrow, the arrested individuals will be brought before the court for a preliminary statutory hearing with a view to remanding them in custody for violating Section 108, Subsection 1, of the Danish Criminal Code. The Prosecution Service will request that the hearing takes place in camera. PET therefore has no further comments on this matter.