National risikovurdering af terrorfinansiering på non-profit området i Danmark

03.04.2020
PET offentliggør i dag ”National risikovurdering af terrorfinansiering på non-profit området i Danmark 2020”. Risikovurderingen beskriver trusler og sårbarheder vedrørende risikoen for terrorfinansiering på forenings- og indsamlingsområdet i Danmark. Rapporten skal styrke den samlede samfundsmæssige viden på området.

Offentliggørelsen kommer i kølvandet af, at PET i januar 2020 offentliggjorde ”National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019”. Heraf fremgik det, at non-profit området er forbundet med høj risiko for terrorfinansiering, hvilket – bl.a. sammen med danske myndigheders ambition om at leve op til internationale anbefalinger – har ført til denne særskilte risikovurdering på området.

Det er PET’s hensigt med risikovurderingen, at både myndigheder, non-profit organisationer, finansielle virksomheder og borgere skal finde risikovurderingen nyttig i deres daglige virke med henblik på at styrke forebyggelse og bekæmpelse af terrorfinansiering på området.

Danske myndigheder har desuden iværksat en række øvrige tiltag på non-profit området, og det er som en del af denne samlede indsats, at risikovurderingen skal ses. Indsatsen rummer bl.a. også det igangværende kampagneinitiativ ”Dit bidrag kan misbruges”, som PET på sociale medier har lanceret i samarbejde med Indsamlingsnævnet og en række interesseorganisationer.

”National risikovurdering af terrorfinansiering på non-profit området i Danmark 2020” kan findes her. Desuden kan risikovurderingen tilgås her på engelsk (National Assessment of Terrorist Financing within the NPO area in Denmark 2020).