National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019

22.01.2020

PET offentliggør i dag National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019, som har til formål at identificere, analysere og vurdere de risici, der gør sig gældende på terrorfinansieringsområdet i Danmark.

Financial Action Task Force (FATF) rettede i en rapport fra august 2017 kritik af Danmarks efterlevelse af FATF’s anbefalinger bl.a. om risikovurderingen af terrorfinansiering, og gav Danmark tre år til at rette op på de mangler, der fremgår af rapporten. Risikovurderingen er udarbejdet bl.a. på baggrund af de anbefalinger, som Danmark modtog fra FATF.

PET peger i risikovurderingen af terrorfinansiering på i alt 30 risikoområder. Områderne spænder bredt fra konkrete risici for terrorfinansiering efter straffeloven til strukturelle risici af samfundsmæssig karakter.

Risikovurderingen vil indgå som et vigtigt redskab i myndighedernes løbende indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Risikovurderingen vil derudover indgå i de tværgående samarbejder i form af bl.a. HvidvaskForum og Operativt Myndighedsforum – som offentlige myndigheder og private aktører de seneste år har søsat for at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

PET lægger desuden stor vægt på samarbejdet mellem relevante offentlige myndigheder som f.eks. Hvidvasksekretariatet under SØIK og det øvrige danske politi samt med en række private aktører, herunder finanssektoren.

Læs National Risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019

Read National Risk Assesment on Terrorist Financing in Denmark 2019 (English version)