Ny Vurdering af terrortruslen mod Danmark

20.03.2020

Center for Terroranalyse har udarbejdet en ny Vurdering af terrortruslen mod Danmark (VTD). VTD’en er blevet færdiggjort, inden COVID-19 epidemien ramte Danmark og inden regeringen indførte markante tiltag for at begrænse COVID-19-epidemien i Danmark. VTD’en er således baseret på grundforudsætningerne i det danske og internationale samfund forud for COVID-19-epidemien. Det er ikke Center for Terroranalyses vurdering, at COVID-19-epidemien i Danmark og tiltagene for at undgå yderligere smittespredning øger terrortruslen mod Danmark eller giver anledning til at ændrehovedkonklusionerne i VTD’en.

Center for Terroranalyse (CTA) har udarbejdet en ny Vurdering af terrortruslen mod Danmark (VTD). Terrortruslen mod Danmark vurderes fortsat at være ”alvorlig”, og det er fortsat militant islamisme, der udgør den væsentligste terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet. Truslen udgår fortsat først og fremmest fra personer, der sympatiserer med Islamisk Stat (IS).

CTA vurderer imidlertid, at udviklingen i det globale trusselsbillede betyder, at terrortruslen mod Danmark fra IS er reduceret. Dette skyldes blandt andet, at IS ikke længere har et territorium i Syrien/Irak, og at gruppens evne til at gennemføre komplekse, dirigerede terrorangreb i Vesten, herunder i Danmark, blandt andet af den grund er blevet reduceret. Også IS’ officielle propagandamaskine er blevet svækket, og både kvantiteten og kvaliteten af propagandaen er faldet markant. Al-Qaida har fortsat ambitioner om at ramme mål i Vesten, men råder ikke over de samme kapaciteter som tidligere. Udviklingen i det globale trusselsbillede afspejler sig i angrebsstatistikken, der viser, at der siden efteråret 2017 har været et markant fald i antallet af militant islamistiske terrorangreb i Vesten. Antallet af dødsofre er også faldet markant. Niveauet nærmer sig tiden inden IS’ kalifat.

”På trods af, at terrortruslen fra IS er reduceret, så er sikkerheden i Danmark vores højeste prioritet. Det er fortsat CTA’s vurdering, at der er personer i Danmark og udlandet med sympati for militant islamisme, som kan udgøre en terrortrussel mod Danmark. Det blev ikkemindst understreget af anholdelsesaktionerne i december 2019, som blev gennemført af dansk politi og PET,” siger PET-chef Finn Borch Andersen.

En ny udvikling i den nye VTD er, at CTA vurderer, at terrortruslen fra højreekstremister i Danmark er øget og nu er af en karakter, der betyder, at CTA hæver trusselsniveauet fra niveauet ”begrænset” til niveauet ”generel”.

Ændringen i trusselsniveauet hænger først og fremmest sammen med, at der siden foråret 2019 har været en række højreekstremistiske terrorangreb i Vesten udført af soloaktører, hvis radikaliseringsproces primært er foregået på onlinefora. Blandt disse angreb var et omfattende angreb i marts 2019 i Christchurch, New Zealand, der bidrogtil at inspirere til efterfølgende højreekstremistiske angreb. Senest gennemførte en person med højreekstremistiske sympatier et angreb i Hanau, Tyskland.

”CTA vurderer, at højreekstremistiske angreb, såsom angrebet i Christchurch, eventuelt sammenholdt med en høj angrebsfrekvens, kan inspirere til yderligere højreekstremistiske angreb udført af soloaktører. Denne type angreb vil også kunne finde sted i Danmark. Det mest sandsynlige højreekstremistiske terrorangreb i Danmark er et angreb, der udføres af en soloterrorist eller en lille gruppe, der befinder sig i periferien af elleruden for et højreekstremistisk miljø,” siger CTA-chef Anders Henriksen.

VTD’en har derfor også fokus på den spredning af højreekstremistisk propaganda og radikalisering, der foregår på virtuelle platforme og medier på internettet. Deling af propaganda er en meget effektiv måde, hvorpå højreekstremister med en beskeden indsats kan få deres budskab spredt til et stort publikum.

Terrortruslen fra venstreekstremisme vurderes fortsat at ligge i niveauet ”begrænset”.

”Vi kigger ind i et komplekst, foranderligt og dynamisk trusselsbillede, hvor det fortsat gælder, at terror kan ramme pludseligt uden, at der foreligger efterretningsmæssige indikationer på det. Hver eneste dagåret rundt gør vi vores ypperste og arbejder på at forhindre terror, sammen med vores nationale og internationale partnere,” siger PET-chef Finn Borch Andersen.

COVID-19-epidemiens betydning for VTD’en
Udbruddet af COVID-19 og de markante nationale og internationale tiltag for at undgå yderligere smittespredning giver ikke anledning til at ændre de ovenfor nævnte hovedkonklusioner i VTD’en. Det er således ikke CTA’s vurdering, at COVID-19-epidemien i Danmark og tiltagene for at undgå yderligere smittespredning ændrer ved terrortruslen mod Danmark. 

VTD’en er blevet færdiggjort, inden Covid-19 epidemien ramte Danmark og inden regeringen indførte markante tiltag for at begrænse COVID-19-epidemien i Danmark, herunder gennemførte en lukning af Danmarks grænser og ændrede rejsevejledningerne vedrørende international rejseaktivitet. VTD’en er således baseret på grundforudsætningerne i det danske og internationale samfund forud for COVID-19-epidemien.

Derfor er der en række forudsætninger for VTD'en, der ikke er gældende i den nuværende alvorlige situation, ligesom der er en række vurderinger, der er mindre relevante på nuværende tidspunkt.

PET følger løbende udviklingen i det nationale trusselsbillede, herunder i forbindelse med COVID-19-epidemien og regeringens tiltag for at undgå smittespredning. PET har i den forbindelse taget en række organisatoriske forholdsregler, således at PET fortsat kan opretholde sit beredskab og dermed sikre Danmarks sikkerhed og imødegå eventuelle terrorangreb også i den nuværende samfundssituation.

PET vil  fremadrettet offentliggøre en ny VTD mindst én gang om året, ligesom PET vil vurdere, om der er behov for at opdaterehovedkonklusioner mv. i denne VTD, når COVID-19-epidemien aftager, og Danmark vender tilbage til en normalsituation. 

Læs ”Vurdering af Terrortruslen mod Danmark” her.

For yderligere oplysninger kontakt PET’s pressetelefon på 4515 9005.