Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig

29.03.2022

Den største terrortrussel mod Danmark og danske interesser udgår fortsat fra personer, der sympatiserer med militant islamisme – herunder med grupperne Islamisk Stat og al-Qaida. Det illustreres blandt andet ved, at der er afværget et markant antal terrorangreb i Danmark, og det understreger, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Det viser den seneste udgave af PET’s ”Vurdering af Terrortruslen mod Danmark”, der for første gang også indeholder en beskrivelse af truslen fra såkaldt antimyndighedsekstremisme.


Terrortruslen mod Danmark er fortsat i niveauet ”alvorlig”. Det betyder, at der er en erkendt trussel. Der er kapacitet, hensigt og planlægning. Det vurderer PET’s Center for Terroranalyse (CTA) i den årlige ”Vurdering af Terrortruslen mod Danmark”.

”Risikoen for, at den enkelte dansker bliver berørt af terror er meget lav. Men det er PET’s vurdering, at der fortsat er personer i Danmark og i udlandet, der udgør en terrortrussel mod Danmark. Samtidig er der i Danmark afværget et markant antal terrorangreb de senere år, og det er med til, at vi vurderer, at terrortruslen fortsat er alvorlig,” siger Michael Hamann, der er chef for CTA.

Det er stadig millitant islamisme, der udgør den væsentligste terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet. I udlandet har Talibans magtovertagelse i Afghanistan givet terrorgrupper – herunder al-Qaida og Islamisk Stat – større mulighed for at opbygge kapacitet lokalt i regionen. Det er dog vurderingen, at truslen det kommende år forbliver regional og dermed på kort sigt ikke umiddelbart vil have indflydelse på terrortruslen rette mod Danmark eller danske interesser uden for regionen.

Nyt afsnit om antimyndighedsekstremisme
For første gang beskriver den årlige trusselsvurdering truslen fra såkaldt antimyndigheds-ekstremisme, der accepterer og italesætter nødvendigheden af at anvende vold mod eksempelvis folkevalgte. Det sker med udgangspunkt i covid-19-pandemien, der dog ikke i sig selv er en væsentlig drivkraft for terrortruslen i Danmark, men som har medvirket til at gøre trusselsbilledet mere komplekst.

Folkestyret er en grundlæggende forudsætning for det danske samfund, og når trusler og intimidering begrænser centrale funktioner i folkestyret eller den frie demokratiske debat, er det derfor vigtigt at kunne beskrive og vurdere truslen for at kunne modvirke den, fortæller Michael Hamann.

”Der har været tilfælde af markant kritik af myndighedernes håndtering af covid-19-pandemien både i Danmark og i udlandet, og langt hovedparten foregår fredeligt. Men der har været eksempler på, at kritikken kommer til udtryk ved trusler og intimidering af danske fagpersoner, folkevalgte eller myndighedspersoner, og i udlandet har vi også set eksempler på planlægning eller udførelse af egentlige voldelige handlinger. Det betyder, at vi som noget nyt vurderer, at truslen fra antimyndigheds-ekstremisme er i niveauet begrænset,” siger Michael Hamann.

Lav voldsparathed hos venstreekstremister
Terrortruslen i Danmark fra højreekstremister er fortsat i niveauet generel, og det afspejler den generelle terrortrussel blandt højreekstremister i Vesten. Det er samtidig PET’s vurdering, at terrortruslen fra venstreekstremister er reduceret og nu har en karakter, så trusselsniveauet er sænket fra begrænset til minimal.

”Vi vurderer, at danske venstreekstremister ikke besidder hverken kapaciteten til eller hensigten om at begå terror, men at der stadig er voldsparate venstreekstremister. Den nuværende lave voldsparathed kan øges, hvis alvorlige højreekstremistiske voldshandlinger eller terrorangreb finder sted i Danmark”, siger Michael Hamann.

Læs ”Vurderingen af Terrortruslen mod Danmark