PET i tal

Indsatsen mod terrorisme og andre trusler mod Danmark og danske interesser i udlandet forudsætter, at PET løbende justerer og tilpasser sin organisation, så den er rustet til at varetage de opgaver, det aktuelle trusselsbillede kræver.

Dette er en dynamisk proces, hvor PET på den ene side skal sikre, at de ressourcer, som efterretnings­tjenesten har til rådighed, anvendes effektivt, og på den anden side hele tiden skal være opmærksom på behovet for at udvide og styrke efterretningstjenestens kapaciteter og kompetencer.

PET havde pr. 1. september 2010 i alt cirka 780 medarbejdere. Cirka 73 % af medarbejderne er politi­ansatte, 16 % er administrative medarbejdere og 11 % er civilt ansatte.

Størstedelen af medarbejderne er således tilknyttet PET’s Operative afdeling og Sikkerhedsafdeling.

 

Pressebriefing hos PET