PET's økonomi

De økonomiske rammer for PET fastlægges i Regeringens flerårsaftaler for Politiet og Anklagemyndigheden. Ved indgåelse af flerårsaftalen i 2012 fik PET for første gang en selvstændig konto på Finansloven.

Den nuværende flerårsaftale blev vedtaget i november 2015 og vedrører årene 2016 til 2019. Som følge af terrorangrebet i København i februar 2015, opstod der en bred politisk konsensus om at opruste terrorberedskabet og øge bevogtningen i tilfælde af, at lignende angreb måtte indtræffe. For at imødekomme dette ønske, blev der i Finansloven 2016 afsat markant flere midler til PET end hidtil.

Oversigt over PET’s bevilling kan ses på Finansministeriets hjemmeside.