Bandekonflikten

PET’s Center for Organiseret krimi­nalitet og en række af PET’s øvrige enheder bruger mange ressour­cer på at understøtte det øvrige politis indsats i forhold til den igangværende bandekonflikt. PET samarbejder bl.a. med den særlige bandeenhed, Task Force Øst, som blev oprettet i oktober 2009, og har etableret et særligt operationshold med efterforskere og analytikere, der arbejder tæt sammen med bandeenheden. Operationsholdets opgave er at sikre, at alle de rele­vante enheder i PET med de særlige kapaciteter og kompetencer, som efterretningstjenesten råder over, målrettet og koordineret bidrager til den styrkede politimæssige ind­sats over for bandekriminalitet.