Våbenrøveri mod Antvorskov kaserne

Natten til søndag den 4. januar 2009 overmandede flere maskerede gerningsmænd vagtpersonalet på Antvorskov Kaserne ved Slagelse og tiltvang sig adgang til kasernes våbendepoter. De stjal 201 militære våben, herunder automatrifler, lette maskingeværer, pistoler, granat­kastere mv. til en værdi af cirka 2,4 millioner kroner. Våbenrøveriet, der er Danmarks hidtil største, var karakteristisk ved, at gerningsmændene vidste præcist, hvilke våben de gik efter og ikke mindst, hvor de var lokaliseret på kasernen.

Netop på grund af det store antal våben og røveriets særligt grove og professionelle karakter blev sagen efterforsket af PET’s Center for Organiseret kriminalitet i tæt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt Rigs­politiets Nationale Efterforsknings­center (NEC).

Efter en intens og krævende efter­forskning og overvågning af de mistænkte kunne man en måned efter røveriet, i begyndelsen af februar 2009, foretage de første anholdel­ser i sagen. Anholdelserne blev gennemført i det storkøbenhavnske område under medvirken af PET’s Aktionsstyrke og Observations­styrke. Cirka halvdelen af de stjålne våben blev beslaglagt i forbindelse med anholdelserne. Knap to uger senere blev en sergent fra hæren anholdt i Kosovo, hvor han gjorde tjeneste.

Den 1. juli 2010 faldt der dom i sagen ved Retten i Næstved, hvor fire tiltalte blev kendt skyldige i våbenrøveriet. Tre af mændene blev kendt skyldige i at have deltaget i selve røveriet, mens den fjerde blev dømt for hæleri. To tiltalte blev idømt ni års fængsel, den tredje tiltalte blev idømt otte års fængsel, mens den fjerde blev idømt fire års fængsel. Dommen blev stadfæstet af Østre landsret i foråret 2011. Alle de stjålne våben er siden fundet.