Aktionsstyrken

PET’s aktionsstyrke er en specialuddannet enhed, der har til opgave at opretholde det operative antiterrorberedskab. Enheden skal medvirke til at bekæmpe terrorisme og grov organiseret kriminalitet samt sikre politiet forsvarlige løsningsmuligheder i forbindelse med vanskelige indsatsopgaver.

Aktionsstyrkens opgaver består bl.a. i gidselredning, terrorbekæmpelse, særligt farlige anholdelser og vanskelige indsatsopgaver. Opgaverne løses i visse situationer i tæt samarbejde med enheder fra Forsvaret, der yder bistand med både personale og materiel.

AKS under COP15

AKS