Sikringsstyrken

Sikringsstyrken varetager mere stationære bevogtnings- og personbeskyttelsesopgaver i forhold til bl.a. regeringen, Folketinget og Kongehuset samt særligt truede personer.

Endvidere yder Sikringsstyrken rådgivning og beskyttelse i forbindelse med særlige værditransporter. Indsatsen omfatter både trusselsvurderinger og operativ indsats. Desuden rådgiver sikringsstyrken finanssektoren om spørgsmål vedrørende sikkerheden i forhold til værdicentraler og pengehåndteringsvirksomheder.

Sikringsstyrken råder desuden over en specialenhed, der kan indsætte sprængstofhunde med henblik på sweepning og bevogtning af særlige lokaliteter.