Sikkerhedsundersøgelser

PET foretager efter anmodning fra andre myndigheder undersøgelse af personer, der skal håndtere klassificeret information eller have adgang til et klassificeret område.

Det kan f.eks. dreje sig om:  

- medarbejdere i en myndighed eller

- medarbejdere i private virksomheder, der skal udføre arbejde for en myndighed 

På baggrund af PET’s undersøgelser afgør myndigheden selv, om medarbejderen kan sikkerhedsgodkendes. PET er dog den godkendende myndighed for personale, der skal arbejde for politiet.

Undersøgelse kræver samtykke
En sikkerhedsundersøgelse kræver skriftligt samtykke fra den person, der skal undersøges. Omfanget af undersøgelsen afhænger af det niveau for klassificeret information, den pågældende vil få adgang til.
 
Læs mere i cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer (sikkerhedscirkulære) nr. 10338 af 17. december 2014.

Læs også PET’s publikation: Tænk sikkerhed, når du ansætter. Den giver konkrete råd til, hvordan man selv undersøger en ansøgers eller medarbejders baggrund.